Điều Khoản & Điều Kiện
banner
1. Chính Sách Chống Rửa Tiền / Chống Tài Trợ Khủng Bố
1.1 Chính Sách
Rửa Tiền và tài trợ cho khủng bố nằm trong số những mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới, buộc tất cả các lĩnh vực nhạy cảm phải có các biện pháp để ngăn chặn việc lợi dụng cho những mục đích này. Chúng tôi cam kết có các quy trình để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ được cung cấp cho Chủ tài khoản để rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích tội phạm khác như gian lận.
1.2 Mục Đích
Chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn, được chính thức thành lập và đăng kí hợp pháp theo luật pháp của Curaçao. Chính sách này được soạn thảo dựa trên luật pháp quốc gia về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và áp dụng các hình phạt tội phạm ở Curaçao, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành do lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thiết lập. Các quy định này kết hợp lại mang đến một tiêu chuẩn vững chắc, được quốc tế chấp nhận cho các quy trình được duy trì để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ do Công ty cung cấp. Việc xác minh đúng chủ tài khoản, xác minh danh tính, giám sát hoạt động của người chơi và báo cáo các hoạt động bất thường là một phần trong các biện pháp của công ty để ngăn ngừa, ngăn chặn hoặc giảm thiểu các rủi ro liên quan đến ngành.
1.3 Phạm Vi
Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quy mô quốc gia cũng như quốc tế khi cung cấp dịch vụ, đồng thời yêu cầu những người điều hành và nhân viên phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn này. Các quốc gia hoặc tập đoàn cụ thể khác cũng sẽ được áp dụng, miễn là trong phạm vi quản lý của công ty chúng tôi.
2. Khuôn Khổ Pháp Lý
2.1 Quy Định Quốc Gia
Căn cứ theo Sắc Lệnh Quốc Gia về Rửa Tiền (1993), rửa tiền là một hành vi phạm tội ở Curaçao. Các quy định quốc gia liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố khác bao gồm:
a) Bộ Luật Hình Sự (N.G. 2011, luật số 48) được sửa đổi lần cuối bởi N.G. 2015, luật số 74
b) Pháp Lệnh Quốc Gia về Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường (N.G. 1996, luật số 21) bởi N.G. 2015, luật số 68 (N.G. 2015, số 68), văn bản được hợp nhất N.G. 2017, luật số 99, cùng với tất cả các sửa đổi, bổ sung và tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung
c) Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 22b, khoản 7 và 22j, khoản 2 của Pháp Lệnh Quốc Gia về Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường (Nghị Định Quốc Gia bao gồm các hình phạt và tiền phạt hành chính liên quan đến việc báo cáo các giao dịch bất thường) ( NG 2021, luật số 69)
d) Pháp Lệnh Quốc Gia về Nhận Dạng Khách Hàng Khi Cung Cấp Dịch Vụ (N.G. 1996, luật số 23) bởi N.G. 2015, luật số 69 (N.G. 2015, số 69) cùng với tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung
e) Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 9, khoản 2 và 9a, khoản 2, của Pháp lệnh Quốc Gia về Nhận Dạng Khách Hàng Khi Cung Cấp Dịch Vụ. (Nghị Định Quốc Gia bao gồm các biện pháp chung về hình phạt và tiền phạt hành chính đối với nhà cung cấp dịch vụ) (N.G. 2010, số 70)
f) Điều Luật Trừng Phạt (N.G. 1997, số 336) cùng với tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung và theo văn bản hợp nhất N.G. 2014, số 55
g) Sắc Lệnh Quốc Gia về nghĩa vụ báo cáo Vận Chuyển Tiền Xuyên Biên Giới N.G. 2002, luật số 74) cùng với tất cả các sửa đổi bổ sung và tất cả các Nghị Định Quốc Gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị Định Cấp Bộ Trưởng với các hoạt động chung.
Các luật và nghị định này là cơ sở cho các quy trình được duy trì bởi khu vực tài chính của Curaçao nhằm phát hiện và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến ngành về rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác.
2.2 Các Quy Định Quốc Tế
Là thành viên của Lực lượng Đặc Nhiệm Hành động Tài Chính (FATF) (www.fatf-gafi.org) và Lực lượng Đặc Nhiệm Hành động Tài chính Caribe (www.cfatf-gafic.org), Curaçao đang đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế bằng cách thường xuyên thực hiện các tiêu chuẩn này trong luật pháp quốc gia của mình . Trên bình diện quốc tế, FATF đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. FATF giám sát tiến độ của các thành viên trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết, xem xét các kỹ thuật và biện pháp đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng và thực hiện các biện pháp thích hợp trên toàn cầu. Khi thực hiện 5 hoạt động này, FATF phối hợp với các tổ chức quốc tế khác có liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tổng cộng có 34 quốc gia là thành viên trực tiếp của FATF và thông qua các tổ chức khu vực, hơn 180 quốc gia được kết nối với FATF. Do đó, chính sách hiện tại là sự kết hợp của FATF và các quy tắc và quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố địa phương. Điều này đảm bảo một cơ sở vững chắc và được quốc tế công nhận liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong trường hợp luật pháp và quy định của địa phương yêu cầu các nhiệm vụ tuân thủ bổ sung khác, Công Ty có thể thêm các thủ tục bổ sung để tuân thủ các quy định của địa phương.
3. Quy Trình
Với nỗ lực tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của quốc gia cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, Chúng tôi có quy trình tiêu chuẩn khi cung cấp dịch vụ cho chủ tài khoản. Các quy trình này bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:
 • • Đánh Giá Khách Hàng
 • • Gửi Tiền & Rút Tiền
 • • Quản Lý Rủi Ro
 • • Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường
 • • Lưu Trữ Hồ Sơ
 • • Kiểm Soát Nội Bộ
3.1 Thẩm Định Khách Hàng
3.1.1 Quy Trình Xác Minh Danh Tính Khách Hàng (KYC)
Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp hiện hành của địa phương, một công ty bắt buộc phải nắm rõ thông tin khách hàng của mình. Một chính sách và quy trình KYC hợp lý là rất quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn của một công ty và hệ thống tài chính. Công ty có các quy trình sau đây. Thông tin KYC yêu cầu người dùng không tham gia trò chơi kiếm tiền trừ khi người dùng đó đã đăng ký và được cung cấp Tài Khoản người chơi. Chỉ cho phép một Tài Khoản cho mỗi người, mỗi gia đình và mỗi môi trường mạng .
Để được đăng ký trở thành người chơi, người dùng phải tự đăng ký và gửi thông tin KYC, thông tin này không bao gồm những thông tin mà Điều Khoản & Điều Kiện của Công Ty yêu cầu cung cấp:
Quy trình xác minh KYC yêu cầu người dùng phải nộp các tài liệu hợp lệ chứng minh tuổi, danh tính và địa chỉ cư trú, đồng thời yêu cầu kiểm tra sinh trắc học để xác nhận tính xác thực của các tài liệu được gửi. Người dùng được yêu cầu hoàn thành ba bước sau trong quy trình xác minh:
 • 1) Bằng chứng nhận dạng
 • 2) Ảnh tự chụp (xác minh sinh trắc học)
 • 3) Bằng chứng về nơi cư trú.
Chúng tôi sẽ xác định tính xác thực và hợp pháp của tài liệu để đảm bảo rằng tài liệu đó không bị giả mạo hoặc thay đổi. Bước hai yêu cầu bạn tự chụp ảnh hoặc tự quay video trực tiếp bằng cách cho phép truy cập vào máy ảnh của thiết bị, dữ liệu phải khớp với dữ liệu ID đã gửi ở bước một. Video tự quay trải qua quá trình kiểm tra, so sánh các khuôn mặt trên các hình ảnh được gửi và phân tích chuyển động của người đó, xác nhận rằng tài liệu thuộc về một người cụ thể và người đó là thật. Bước thứ ba là tải lên một tài liệu chứng minh nơi cư trú của bạn. Đối với bước này, chúng tôi chấp nhận bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước không quá ba tháng, hóa đơn internet / truyền hình cáp / điện thoại nội bộ hoặc bất kỳ thư nào từ cơ quan công quyền được công nhận xác nhận địa chỉ.
Tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng để xác minh tính xác thực của tài liệu, các tài liệu không bắt buộc phải được chứng nhận trước khi cung cấp. Các thông số kỹ thuật khác liên quan đến phương pháp xác minh phải được trình bày chi tiết trong phần bổ sung riêng biệt của tài liệu này.
Tại thời điểm đăng ký, người dùng cho phép Công Ty và các Đại Lý của Công Ty thu thập thông tin và tiết lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà họ cho là cần thiết để xác thực thông tin do người dùng cung cấp.
Công ty có quyền từ chối mở hoặc khóa Tài Khoản Người Chơi theo quyết định riêng của công ty, sau khi xem xét thông tin KYC đã cung cấp.
Thông Tin Đăng Nhập
Người chơi không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống với bên thứ ba. Nếu nghi ngờ có vi phạm, khách hàng được yêu cầu thực hiện các biện pháp cần thiết để hủy thông tin bảo mật trước đó và yêu cầu thông tin đăng nhập mới.
3.1.2 Thẩm Định
Tiêu Chuẩn Thẩm Định
Công Ty yêu cầu thông tin sau để xác minh danh tính của người dùng:
 • 1. Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe còn hiệu lực.
 • 2. Ảnh tự chụp (xác minh sinh trắc học).
 • 3. Bản sao hóa đơn điện nước hoặc bảng sao kê ngân hàng được phát hành gần đây (không quá ba tháng).
Tiêu Chuẩn Thẩm Định được thực hiện trong những trường hợp sau:
 • • Bất cứ lúc nào trong quá trình người dùng tham gia.
 • • Khi có yêu cầu rút tiền.
 • • Bất cứ lúc nào theo quyết định của Công Ty.
Công Ty sẽ xem xét thông tin được cung cấp và có thể yêu cầu bất kỳ tài liệu nào để chứng minh danh tính và địa chỉ
Thẩm Định Nâng Cao
Nếu Công Ty có căn cứ nghi ngờ thông tin được cung cấp là thông tin giả mạo, không đạt yêu cầu hoặc lấy từ bên thứ ba để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên trang web, Công Ty sẽ thuê các cơ quan bên thứ ba để xác nhận thông tin được cung cấp về danh tính và các chi tiết thanh toán. Quá trình này đòi hỏi nhưng không giới hạn ở các hành động sau:
 • • Xác minh các chi tiết được tiết lộ dựa trên một số cơ sở dữ liệu (công khai hoặc riêng tư) (ví dụ: danh sách xử phạt).
 • • Yêu cầu báo cáo tín dụng.
 • • Bảng sao kê của ngân hàng về khoản tiền gửi ban đầu.
Công ty có quyền hạn chế người dùng rút tiền từ tài khoản hoặc ngăn quyền truy cập vào tất cả hoặc một số phần của dịch vụ. Việc không vượt qua kiểm tra có thể dẫn đến việc tài khoản của người dùng bị khóa vĩnh viễn và tạm đóng băng bất kỳ số dư chưa thanh toán nào.
3.1.3 Cán Bộ Báo Cáo Rửa Tiền (MLRO)
Công ty đã chỉ định một MLRO phụ trách giám sát thông tin KYC và các hoạt động của người dùng. MLRO phụ trách những việc sau:
 • • Những người phụ trách liên quan tiến hành xét duyệt thông tin người chơi để xác nhận người đó có phải chủ tài khoản hay không.
 • • Lưu giữ danh sách các chủ tài khoản đã đăng ký.
 • • Giám sát người tiến hành kiểm tra thông Tài Khoản của người chơi.
 • • Tất cả nhân viên có liên quan đều được đào tạo qua, để đảm bảo nhận thức về trách nhiệm cá nhân của họ và các thủ tục liên quan đến việc xác định người chơi, giám sát hoạt động của người chơi, lưu trữ hồ sơ và báo cáo bất kỳ giao dịch bất thường / đáng ngờ nào.
 • • Hợp tác với tất cả các cơ quan hành chính, thực thi và tư pháp có liên quan trong nỗ lực ngăn chặn và phát hiện hoạt động phạm tội.
 • • Đảm bảo rằng chính sách này được tuân thủ, giám sát và duy trì thường xuyên.
3.2 Gửi Tiền & Rút Tiền
3.2.1 Gửi Tiền
Người dùng không thể tham gia trò chơi nhằm kiếm tiền trừ khi người dùng đó đã đăng ký và được cung cấp tài khoản người chơi. Tất cả các phương thức gửi tiền mà người dùng sử dụng phải từ các tài khoản do họ đứng tên và phải giống với dữ liệu mà người dùng đã cung cấp cho Công Ty. Các mẫu đơn yêu cầu gửi tiền tại các tổ chức tài chính phải được hoàn thành bằng cách sử dụng thông tin cá nhân và tài khoản cá nhân. Mọi sự mâu thuẫn trong chi tiết tên sẽ được điều tra thêm.
3.2.2 Rút Tiền hoặc Thanh Toán
Yêu Cầu Rút Tiền
Yêu cầu rút tiền được thực hiện bằng cách hoàn thành biểu mẫu yêu cầu rút tiền của bất kỳ ngân hàng nào được liệt kê trên trang rút tiền trên trang web. Công ty sẽ yêu cầu tài liệu KYC xác minh danh tính của người chơi. Thông tin người chơi phải giống với dữ liệu mà người chơi đã cung cấp cho Công Ty. Bất kỳ yêu cầu rút tiền nào được thực hiện cho các bên khác sẽ bị bỏ qua. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong khoảng 24 giờ, miễn là không có sự khác biệt trong yêu cầu rút tiền, cũng như bất kỳ sự trì hoãn nào gây ra bởi việc xác minh tài khoản, ngày nghỉ lễ, giờ làm việc của ngân hàng, v.v. Trong trường hợp xảy ra vấn đề với yêu cầu rút tiền, Công Ty sẽ hủy yêu cầu và gửi lại tiền vào tài khoản.
3.2.3 Giao Dịch Tiền Mặt
Các giao dịch tiền mặt chỉ có thể được thực hiện tại những địa điểm đã đăng ký với Công ty. Để đảm bảo công ty bên thứ ba đáng tin cậy, cần cung cấp những thông tin sau cho Công Ty chúng tôi:
 • • Tên Thương Mại và Tên Pháp Lý
 • • Điều lệ thành lập doanh nghiệp
 • • Trích lục từ Phòng Thương Mại
 • • Sổ đăng ký cổ đông
 • • Sổ đăng ký giám đốc
 • • Báo cáo tài chính gần nhất
 • • KYC về chủ sở hữu (cổ đông) và giám đốc (chứng minh địa chỉ đăng ký, chứng minh không tiền án tiền sự).
Hơn nữa, công ty đăng ký phải cam kết cung cấp cho Công Ty hồ sơ hàng tháng về số tiền đã gửi và rút có đề cập đến tên tương ứng của người dùng, tài khoản người chơi (tên người dùng), ngày và giờ giao dịch và số tiền được chuyển.
Công ty ứng tuyển cùng với các cá nhân có liên quan sẽ được Công Ty đệ trình thông qua quá trình kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng. Sau khi chấp nhận, công ty đăng ký sẽ được đăng ký là Bên Thứ Ba đáng tin cậy, có thể nhận tiền gửi từ Chủ Tài Khoản để gửi vào tài khoản và thanh toán các khoản rút tiền được yêu cầu từ tài khoản người chơi cho người dùng.
Hạn Chế Thanh Toán Bằng Tiền Mặt
Mặc dù các tùy chọn thanh toán của bên thứ ba đáng tin cậy rất tiện lợi và tương đối nhanh cho người dùng, nhưng cần phải có một số yêu cầu nhất định (chính sách chống rửa tiền, tài trợ khủng bố) để đảm bảo rằng tùy chọn thanh toán này không bị lạm dụng. Cần lưu ý những hạn chế sau:
Tiên Đặt Cọc
 • • Người dùng cần đăng ký tài khoản người chơi trên trang web và tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy.
 • • Thanh toán tiền mặt chỉ có thể được thực hiện trực tiếp, tại các Bên Thứ Ba đáng tin cậy được chỉ định.
 • • Người dùng sẽ cần xác minh danh tính và thông tin tài khoản của mình trước khi thực hiện giao dịch.
 • • Đối với những lần đặt cọc đầu tiên, có thể đặt cọc tối đa 2.500 EUR;
 • • Số dư có thể sự dụng trong tài khoản của người chơi.
 • • Có giới hạn cho các lần gửi tiền tiếp theo (lên đến 10.000 EUR).
Tất cả các quy trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khác được Công ty áp dụng đều được áp dụng. Những quy trình này bao gồm nhưng không giới hạn:
 • • Yêu cầu chơi thông qua số tiền đã gửi để có thể yêu cầu rút tiền;
 • • Không có tiền, phần thưởng, tín dụng hoặc tiền thưởng có thể được chuyển nhượng cũng như thanh toán cho bên thứ ba.
 • • Việc giám sát các hoạt động tài khoản người dùng để phát hiện những bất thường như:
 • • Gửi tiền lặp đi lặp lại hoặc không đặt cược, sau đó là yêu cầu rút tiền, tạo nhiều tài khoản.
 • • Hành động thông đồng với những người dùng khác.
 • • Cố gắng thực hiện một hành vi gian lận.
 • • Nộp báo cáo cho Curaçao FIU về các bất thường được phát hiện hoặc nghi ngờ về Rửa tiền, tài trợ cho Khủng Bố hoặc các hoạt động gian lận khác.
•Quy Trình Giao Dịch Tiền Mặt
Người dùng cần tuân thủ các quy trình sau đây khi gửi hoặc rút tiền mặt.
Gửi Tiền
Khoản tiền gửi đầu tiên:
1. Người dùng truy cập Bên Thứ Ba đáng tin cậy với tư cách cá nhân.
2. Người dùng cung cấp cho nhân viên thu ngân tại TTP(Bên Thứ Ba đáng tin cậy) những thông tin sau:
 • a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
 • b. Chi tiết tài khoản người dùng.
 • c. Số tiền được gửi vào tài khoản của anh ta (tối đa là 2.500 EUR)
3. Thu ngân tiến hành xác thực thông tin tài khoản trên Website. Khi xác thực thành công, thu ngân tiến hành nộp tiền vào tài khoản người dùng trên Website.
4. Nhân viên thu ngân tạo một tài khoản tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy và đăng ký khoản tiền gửi đề cập đến tên của người dùng, ngày và thời gian gửi tiền và số tiền đã gửi.
Các Khoản Tiền Gửi Tiếp Theo:
1. Người dùng truy cập Bên Thứ Ba đáng tin cậy cá nhân
2. Người dùng cung cấp cho nhân viên thu ngân tại TTP(Bên Thứ Ba đáng tin cậy) những thông tin sau:
 • a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.
 • b. Chi tiết tài khoản người dùng.
 • c. Số tiền được gửi vào tài khoản của anh ấy (tối đa 10.000 EUR).
3. Thu ngân tiến hành xác thực thông tin tài khoản trên trang web. Khi xác thực thành công, thu ngân tiến hành nộp tiền vào tài khoản người dùng trên Website. Tiền sẽ có sẵn ngay lập tức trong tài khoản người dùng trực tuyến.
4. Nhân viên thu ngân đăng ký tiền gửi có ghi tên người dùng, ngày giờ tiền gửi và số tiền đã ký gửi.
Rút Tiền
1. Người dùng đăng nhập vào Tài khoản người chơi trực tuyến và gửi yêu cầu rút tiền theo phương pháp được hướng dẫn trên Trang web. Người chơi đặc biệt chọn tùy chọn "Tiền mặt tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy ".
2. Trang web sẽ tiến hành xem xét Tài Khoản người chơi và sẽ cung cấp cho người dùng xác nhận yêu cầu rút tiền trong vòng 24 giờ trong trường hợp không tìm thấy bất thường nào.
3. Rút tiền mặt ngay lập tức có sẵn tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy sau khi người dùng nhận được xác nhận từ Trang Web rằng tiền có sẵn để nhận.
4. Đối với lần rút tiền đầu tiên, giới hạn rút tiền là 2.500 EUR được áp dụng. Đối với các lần rút tiền tiếp theo, giới hạn được đặt thành 10.000 EUR mỗi lần rút mỗi tháng (trong trường hợp người dùng yêu cầu rút trên 10.000 EUR, Công ty sẽ bảo lưu quyền thanh toán khoản tiền còn lại được yêu cầu vào cuối mỗi tháng tiếp theo).
5. Người chơi phải trực tiếp đến Bên Thứ Ba đáng tin cậy thanh toán.
6. Người chơi cung cấp cho nhân viên thu ngân tại Bên Thứ Ba đáng tin cậy những thông tin sau:
 • a. Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ;
 • b. Chi tiết tài khoản người dùng
 • c. Xác nhận rút tiền được cung cấp trên Trang Web.
7. Nhân viên thu ngân sẽ xác minh ID và thông tin tài khoản người dùng.
8. Sau khi xác minh thành công, nhân viên thu ngân yêu cầu người dùng ký tên để nhận tiền mặt và sẽ cung cấp tiền mặt cho người dùng.
9. Nhân viên thu ngân đăng ký rút tiền có ghi tên người dùng, ngày giờ giao dịch và số tiền đã thanh toán.
Điều quan trọng cần lưu ý là do các quy định chống rửa tiền hiện hành, người dùng chỉ có thể gửi tiền vào Tài Khoản người chơi để chơi và sử dụng Dịch Vụ. Tương tự như vậy, người dùng chỉ có thể rút tiền thắng cược chứ không phải tiền gửi vào Tài Khoản người chơi. Công ty không phải là một tổ chức tài chính và không cấp lãi suất tiền gửi. Trong mọi trường hợp, Công ty có quyền không giới hạn trong việc áp dụng các hạn chế nhất định đối với phương thức thanh toán ở các quốc gia được chọn và / hoặc đối với một số người dùng nhất định.
Thông báo về các phương thức thanh toán mới sẽ được thực hiện trên trang chủ của Trang Web và được gửi qua e-mail cho Chủ Tài Khoản khi chúng được thêm vào. Đối với mỗi phương thức gửi tiền mới, Hướng dẫn sử dụng này và các Điều khoản và Điều kiện trên Trang web sẽ được cập nhật tương ứng.
3.3 Quản Lý Rủi Ro
3.3.1 Phân loại rủi ro
Dựa trên các rủi ro liên quan đến ngành, Công Ty xác định mức độ rủi ro tùy thuộc vào hành vi của người chơi và hoạt động tài khoản.
Tất cả các Chủ tài khoản được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn như được nêu chi tiết trong quy trình KYC ở trên và phải chịu sự giám sát thường xuyên và liên tục các hoạt động của họ. Khi phát hiện ra các hành vi hoặc mô hình bất thường, bao gồm cả những hành vi không được tính đến, Công ty sẽ chuyển sang thực hiện trách nhiệm giải trình cao hơn.
3.3.2 Giám Sát Các Hoạt Động Của Chủ Tài Khoản
Nhân viên được chỉ định sẽ tiến hành đánh giá bảo mật và giám sát Tài Khoản người chơi và sẽ tiến hành điều tra thêm trong trường hợp phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào. Đánh giá bảo mật được tiến hành bất kỳ lúc nào để xác thực danh tính, tuổi hoặc dữ liệu đăng ký do Chủ tài khoản cung cấp để xác minh việc sử dụng và tuân thủ các Dịch Vụ cũng như các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các dịch vụ để xem có khả năng vi phạm bất kỳ các điều khoản và điều kiện của Công ty và bất kỳ luật hiện hành nào.
Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định về thông tin liên quan đến Tài Khoản người chơi, bất kỳ tài khoản bên thứ ba có liên quan nào, bất kỳ tài khoản nào mà Chủ tài khoản có thể có với các trang web, sòng bạc và hoặc dịch vụ khác do hoặc nhân danh Công ty sở hữu hoặc điều hành, để giữ lại số dư tài khoản, tạm ngưng tài khoản và thu hồi số tiền của bất kỳ tiền thưởng và tiền thắng cược bị ảnh hưởng trong trường hợp Công ty nghi ngờ hoặc biết về sự hiện diện của bất kỳ hoạt động bất thường, đáng ngờ, không phù hợp hoặc gian lận nào của người chơi hoặc bất kỳ hành động nào gây rủi ro cho Công Ty hoặc khi có hóa đơn chứng minh rằng Chủ tài khoản đã vi phạm các điều khoản về rửa tiền của địa phương hoặc quốc tế.
•Nhiều Tài Khoản
Mỗi người dùng chỉ được phép sử dụng một Tài khoản Người chơi. Công ty có quyền chấm dứt bất kỳ và tất cả (các) tài khoản do Chủ tài khoản nắm giữ nếu biết rằng Chủ tài khoản đã đăng ký hoặc sử dụng nhiều tài khoản hoặc có hành động thông đồng với một hoặc nhiều cá nhân khác.
•Các Hoạt Động Bất Thường
Có thể đưa ra báo cáo cho FIU(Cơ quan điều tra tài chính) ở Curaçao. Nghĩa vụ báo cáo cho FIU vẫn phải được duy trì một cách độc lập với thực tế là một bên khác trong chuỗi dịch vụ có nghĩa vụ báo cáo tương tự với FIU. MLRO(Cán bộ báo cáo chống rửa tiền) sẽ giữ một danh sách tất cả các trường hợp mà MLRO cho là không cần thiết phải báo cáo cho cơ quan có liên quan. Quyết định không báo cáo sẽ cần được hỗ trợ đầy đủ.
3.3.3 Lưu Trữ Hồ Sơ
Công ty duy trì hồ sơ của tất cả các tài liệu liên quan trên cơ sở dữ liệu riêng biệt trong ít nhất năm năm sau khi kết thúc mối quan hệ kinh doanh. Công ty có nghĩa vụ lưu giữ các tệp theo cách cho phép cơ quan điều tra xác định dấu vết kiểm tra thỏa đáng cho các giao dịch riêng lẻ bao gồm số tiền, đơn vị tiền tệ và loại giao dịch.
Trong những trường hợp cụ thể, nếu được ra lệnh theo quy định của pháp luật và được luật pháp quốc gia cho phép và các cơ quan hữu quan, Công ty có thể cung cấp bản sao của các hồ sơ được lưu giữ.
3.4 Kiểm Soát Nội Bộ
3.4.1 Báo Cáo Các Giao Dịch Bất Thường
Công ty có nhiệm vụ báo cáo các giao dịch bất thường tuân theo điều 1, đoạn a tiểu mục 11 của NORUT(Sắc lệnh quốc gia về báo cáo giao dịch bất thường). Bất kỳ giao dịch hoặc trường hợp nào mà Công ty không nhận được đầy đủ thông tin xác minh hoặc có lý do để nghi ngờ rằng bất kỳ (các) giao dịch nào, trong số các hành động khác, liên quan đến các khoản tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, nhằm che giấu tiền từ các hoạt động bất hợp pháp, hoặc liên quan đến việc sử dụng hệ thống của Công ty để tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội, có thể làm phát sinh báo cáo cho FIU ở Curaçao.
Tất cả nhân viên được chỉ định phải thông báo cho MLRO ngay lập tức nếu trong bất kỳ trường hợp nào họ xác định khách hàng là một người được biết đến công khai, thông qua phương tiện truyền thông hoặc phổ biến thị trường, hoặc bằng bất kỳ phương tiện thông tin hoặc truyền thông nào, có liên quan hoặc liên quan đến hoạt động phạm tội, ngay cả khi chúng không được các cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc đánh giá. Luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định một giao dịch bất thường có thể báo cáo, thông qua việc sử dụng các chỉ số khách quan và chủ quan. Các chỉ số khách quan mô tả các trường hợp mà theo đó một giao dịch bắt buộc phải được coi là bất thường trong khi chỉ số chủ quan mô tả trường hợp mà Công ty có thể coi một giao dịch là bất thường dựa trên kiến ​​thức về khách hàng và có các dấu hiệu hợp lý để cho rằng một giao dịch có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Các chỉ số cho lĩnh vực trò chơi trực tuyến như sau:
Chỉ Số Khách Quan
A. Một giao dịch được báo cáo cho cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp
Chỉ SốĐịnh Nghĩa
F0000111 Một giao dịch được báo cáo cho cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ hoặc khủng bố.
B. Một giao dịch dự định được thực hiện bởi thể nhân hoặc pháp nhân nằm trong danh sách được biên soạn theo SNO (Pháp Lệnh Trừng Phạt Quốc Gia.
F0000114 Một giao dịch dự định được thực hiện bởi lợi ích của một cá nhân, pháp nhân, nhóm hoặc tổ chức được đề cập trong danh sách được biên soạn theo SNO (Pháp Lệnh Trừng Phạt Quốc Gia).
C. Một giao dịch từ 5.000 NAF (ANG) (đồng tiền Curacao) trở lên, bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt, thông qua toán khác hoặc điện tử hoặc theo bất kỳ cách phi vật lý nào khác. Điều này trong mọi trường hợp bao gồm các tình huống sau:
F0000135 1. Giao dịch dựa trên giro lên tới 5.000 NAF (ANG) hoặc nhiều hơn: Giao dịch dựa trên giro chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp dịch vụ vào tài khoản ngân hàng địa phương hoặc quốc tế được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng gửi đến nhà cung cấp dịch vụ.
2. Việc nhận tiền gửi hoặc giải phóng tiền gửi từ 5.000 NAF (ANG) trở lên, theo yêu cầu của khách hàng.
3. Bán token cho khách hàng với số lượng NAF (ANG) 5.000 trở lên. Thuật ngữ "token" bao gồm ít nhất chip và tín dụng
4. Thanh toán giải thưởng bằng số tiền NAF (ANG) 5.000, hoặc nhiều hơn
5. Tất cả các trường hợp khác.
PS Trong trường hợp Chỉ báo F0000135: vui lòng chỉ ra chỉ số phụ áp dụng (1,2,3,4 hoặc 5) khi báo cáo giao dịch. Trong trường hợp chỉ số phụ 5, vui lòng cung cấp một mô tả về tình hình.
Chỉ Số Chủ Quan
Nghi ngờ các giao dịch rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.
Chỉ SốĐịnh Nghĩa
F0000211 Một giao dịch đưa ra lý do để giả định rằng nó có thể là liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Ngưỡng được đề cập trong phần C ở trên là đối với các Antillean Guiders (tiền tệ mới của Curacao) hoặc tương đương trong tiền tệ đầu tiên được gửi bởi người dùng.
Theo NORUT, tất cả các báo cáo phải được gửi ngay lập tức đến FIU (Cơ quan điều tra tài chính của Curacao). Các báo cáo dựa trên các chỉ số khách quan phải được gửi trong vòng 48 giờ sau khi giao dịch được thực hiện hoặc sau khi có ý định thực hiện giao dịch. FIU có thể cung cấp thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc. Yêu cầu phân phối phải được gửi bằng văn bản tới FIU nêu rõ lý do gia hạn. FIU sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 24 giờ.
Trong trường hợp báo cáo dựa trên các chỉ số chủ quan, khoảng thời gian từ khi thực hiện giao dịch (hoặc ý định thực hiện) đến thời điểm MLRO nhận được báo cáo nội bộ không được quá 24 giờ. MLRO sẽ có 10 ngày làm việc để hoàn thành cuộc điều tra liên quan về tình hình rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố có thể xảy ra kể từ thời điểm nhận được báo cáo nội bộ. Nếu sau khi điều tra, có căn cứ nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, giao dịch phải được báo cáo cho FIU trong vòng 48 giờ.
Trong mọi trường hợp các khoảng thời gian đã nêu là không khả thi, Công ty sẽ gửi yêu cầu phân bổ đến FIU bằng văn bản. Lý do của việc yêu cầu gia hạn phải được trình bày chi tiết. FIU tiến hành đánh giá khách quan và sẽ thông báo cho Công ty về quyết định của mình bằng văn bản, trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu.
MLRO chịu trách nhiệm báo cáo cho FIU thông qua cổng báo cáo FIU. MLRO sẽ giữ một danh sách tất cả các trường hợp mà MLRO cho là không cần thiết phải báo cáo. Quyết định không báo cáo sẽ được hỗ trợ đầy đủ.
3.4.2 Tiền Hoa Hồng
Luật pháp không cho phép thông báo cho người dùng hoặc các bên thứ ba về báo cáo hoặc ý định báo cáo một hoạt động hoặc giao dịch cho FIU.
3.4.3 Nhân Viên
Công ty sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình thích hợp đối với tất cả các nhân viên. Điều này sẽ được thực hiện như một phần của việc tuyển dụng và trong toàn bộ thời gian làm việc.
3.4.4 Đào Tạo
Để đảm bảo kiến ​​thức và nhận thức về các rủi ro chống rửa tiền tài trợ khủng bố và các quy trình do Công ty tiến hành để ngăn ngừa rủi ro đó, tất cả các nhân viên có liên quan phải được đào tạo ít nhất mỗi năm một lần. MLRO chịu trách nhiệm xác định nội dung của các sự kiện đào tạo nhưng sẽ đảm bảo các chủ đề sau sẽ được thảo luận:
 • • Nhận thức về các chủ đề và khía cạnh nhất định liên quan đến đấu tranh, phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ cho khủng bố, hối lộ và tham nhũng.
 • • Các chính sách và thủ tục được Công ty duy trì liên quan đến việc nhận biết, phát hiện và ngăn chặn các rủi ro đã đề cập.
 • • Cơ chế, thủ tục, kiểm soát hồ sơ và công cụ do Công ty duy trì liên quan đến các đối tượng được thảo luận.