Điều Khoản & Điều Kiện
banner
1. Định nghĩa
Các quy tắc sau đây áp dụng cho việc sử dụng, kết nối và tham gia của người dùng của "8Xbet" (gọi chung là "8Xbet", "chúng tôi" và "của chúng tôi", tùy từng trường hợp) thông qua trang web "8Xbet" và các trang web khác do "8Xbet" điều hành (các trang web trò chơi) cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến "chơi bằng tiền thật" ("Dịch vụ Trò chơi"). Quy định này sẽ phù hợp với luật chơi của các trò chơi cụ thể (gọi chung là "Quy tắc Trò chơi") và các quy định khác (gọi chung là "Quy định") áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ cờ bạc và phần mềm cờ bạc, cũng như quyền truy cập vào trang web cờ bạc và thông tin cờ bạc có trong đó.
Theo mục đích của quy định này, "chơi game" bao gồm nhưng không giới hạn ở cá cược, trò chơi và các hoạt động cờ bạc khác nhau được thực hiện thông qua bất kỳ và/hoặc tất cả các dịch vụ cờ bạc do các trang web cờ bạc cung cấp; "thiết bị được kết nối" đề cập đến mọi thiết bị được kết nối với ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA và các thiết bị di động được sử dụng và kết nối với các trang web trò chơi và tham gia vào Dịch vụ Trò chơi. "Phần mềm trò chơi" đề cập đến các chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin và nội dung thông tin nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến chúng) đã được cơ quan quản lý phê duyệt và được cài đặt trên thiết bị được kết nối của người dùng để người dùng có thể sử dụng và kết nối thông qua thiết bị được kết nối của người dùng và tham gia vào các dịch vụ cá cược được cung cấp trên trang web cá cược; "Cá cược Thể thao" đề cập đến hệ thống cá cược trên Internet được truy cập và/hoặc được cung cấp theo liên kết/tiêu đề "Cá cược Thể thao" của trang web cá cược và tất cả những gì liên quan đến Dịch vụ và các hoạt động cờ bạc trực tuyến của nó.
2.Đồng ý
Trong quá trình đăng ký, người dùng đánh dấu vào ô sau dòng chữ "Tôi từ đủ 18 tuổi trở lên và tôi đã đọc Điều khoản & Điều kiện", và nhấp vào nút "Tạo tài khoản" tương ứng, điều đó có nghĩa là người dùng xác nhận và đồng ý:
Người dùng đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với các điều khoản này và các điều khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý ("Thỏa thuận sử dụng") giữa người dùng và "8Xbet" về việc sử dụng Dịch vụ Trò chơi.
Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định này, người dùng không được tạo tài khoản và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ Trò chơi nào hoặc tải xuống và/hoặc cài đặt phần mềm trò chơi.
3.Sửa đổi
Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh các quy tắc này và quy tắc trò chơi (hoặc bất kỳ phần nào của nó) theo thời gian. Mọi sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nêu trên sẽ được thông báo trên trang web trò chơi. Các quy định sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh và các quy tắc chơi trò chơi sẽ có hiệu lực khi chúng được công bố trên trang web trò chơi. Người dùng tiếp tục sử dụng, kết nối và tham gia Dịch vụ trò chơi thông qua các trang web trò chơi và thiết bị trò chơi sau khi các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nêu trên được công bố sẽ được coi là sự đồng ý và chấp nhận của người dùng đối với các quy định và quy tắc chơi trò chơi đã được sửa đổi hoặc cập nhật đã được công bố. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các bản sửa đổi, cập nhật và/hoặc điều chỉnh ở trên. "8Xbet" có thể quyết định một cách độc lập việc thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh nêu trên. Các chỉnh sửa, cập nhật và sửa đổi nêu trên có thể được "8Xbet" thông báo cho người dùng theo quyết định riêng của mình, nhưng "8Xbet" không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng về các chỉnh sửa, cập nhật và sửa đổi nêu trên.
4. Thông tin trò chơi và sở hữu trí tuệ
Thông tin, dữ liệu và dữ liệu được cung cấp thông qua các trang web cá cược, dịch vụ cá cược, thiết bị cá cược và/hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, được tiết lộ cho người dùng và người dùng có thể lấy, tạo và/hoặc thu thập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các kế hoạch và tài liệu tiếp thị, thành tích, số liệu thống kê, dữ liệu sự kiện và lịch trình, dữ liệu xác suất và cá cược, văn bản, biểu tượng, thông tin nghe nhìn ("thông tin trò chơi"), thuộc về nhà cấp phép của "8Xbet" và/hoặc "8Xbet" và chỉ dành cho người dùng sử dụng Vì mục đích cá nhân phi thương mại.
Trừ khi được quy định rõ ràng trong quy định này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu dữ liệu bên thứ ba, người dùng sẽ không có quyền điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, phát công khai hoặc nhập khẩu bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc có các hành vi tương tự. Các chương trình kết nối dữ liệu, xuất bản, truyền tải, bán, cho mượn, cho thuê, cấp phép sử dụng thông tin cờ bạc hoặc làm cho bất kỳ người nào khác hoặc trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc bất kỳ phương tiện và/hoặc thiết bị được kết nối nào khác có được, sử dụng hoặc kết nối thông tin Trò chơi ở trên. Tận hưởng bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức bảo vệ bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ khác cho phần mềm trò chơi, Dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi được cung cấp trên các trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Tất cả các quyền, quyền tài sản và lợi ích trong phần mềm cá cược, dịch vụ cá cược và thông tin cá cược trên trang web cá cược thuộc về người cấp phép "8Xbet" và/hoặc "8Xbet", cho phép sử dụng hoặc nằm dưới sự kiểm soát của họ. Người dùng xác nhận rằng người dùng không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào trong phần mềm trò chơi, Dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi được cung cấp bởi phần mềm trò chơi, Dịch vụ trò chơi và thông tin trò chơi được cung cấp bởi trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị được kết nối.
5. Điều kiện sử dụng
Như một điều kiện của việc sử dụng dịch vụ cờ bạc, người dùng đảm bảo và cam kết rằng người dùng sẽ không sử dụng hoặc kết nối với các trang web cờ bạc, dịch vụ cờ bạc, phần mềm cờ bạc và trang web cờ bạc, dịch vụ cờ bạc, phần mềm cờ bạc và các trang web cờ bạc vi phạm bất kỳ pháp luật nào áp dụng cho người dùng, vi phạm quy định này và/hoặc các mục đích bị cấm bởi quy định này và/hoặc thông tin cá cược.
Ngoài tất cả các tuyên bố và đảm bảo khác được liệt kê trong quy định này, người dùng bằng cách đăng ký một tài khoản trên trang web ("Tài khoản Người dùng") xác nhận và đảm bảo rằng:
 • Người dùng không sống ở Hà Lan, Aruba, Statia, Sint Maarten, Bonaire, Curaçao, Pháp, Bỉ, Philippines, Đài Loan, Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Canada và Trung Quốc;
 • Người dùng có trách nhiệm biết liệu các dịch vụ có sẵn trên Trang web có hợp pháp ở quốc gia mà người dùng cư trú hay không;
 • Người dùng có trách nhiệm đảm bảo tên miền mà họ đang chơi được điều hành bởi 8Xbet; để tránh nghi ngờ: 8Xbet không chịu trách nhiệm về các trang web mà nó không hoạt động;
 • Người dùng tiến hành các hoạt động với danh tính và tên riêng của mình, thay vì thực hiện các giao dịch thay mặt cho người khác;
 • Tất cả thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật, đầy đủ và chính xác, và rằng người dùng sẽ phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về thông tin đó;
 • Năng lực pháp lý của người dùng không bị hạn chế;
 • Người dùng không được chẩn đoán hoặc xác định là rối loạn ám ảnh cưỡng chế cờ bạc;
 • Tuổi của người dùng (a) ít nhất là đủ 18 tuổi; hoặc (b) ít nhất là bất kỳ độ tuổi hợp pháp hoặc độ tuổi trưởng thành nào khác theo yêu cầu của luật áp dụng cho người dùng, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn ("tuổi hợp pháp");
 • Người dùng hiểu đầy đủ về rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng các dịch vụ cờ bạc;
 • Số tiền được gửi bởi người dùng không đến từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, trái phép hoặc được cấp phép khác
 • Người dùng không tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp khác, trái phép hoặc được cấp phép và/hoặc cố gắng sử dụng tài khoản do người dùng mở trong "8Xbet" để tham gia vào các hoạt động trên; người dùng không được sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ trò chơi hoặc tài khoản trò chơi của người dùng để tham gia vào Bất kỳ tội phạm nào hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác theo yêu cầu của người dùng hoặc bất kỳ luật nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền;
 • Người dùng sẽ giữ bí mật tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu của người dùng để ngăn chặn việc kết nối hoặc sử dụng bất hợp pháp, đồng thời thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi nếu tên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu bị mất dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Người dùng không sử dụng các dịch vụ cờ bạc, trang web cờ bạc, thiết bị được kết nối, phần mềm cờ bạc và thông tin cờ bạc theo bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây trở ngại cho việc sử dụng dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc của người dùng khác và không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm giảm hoặc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các dịch vụ cờ bạc và các trang web cờ bạc;
 • Người dùng không gạ gẫm hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào của người dùng khác theo bất kỳ cách nào;
 • Người dùng không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút, đã bị phá hủy hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị được kết nối, phần mềm trò chơi, Dịch vụ trò chơi và/hoặc trang web trò chơi;
 • Việc người dùng kết nối hoặc sử dụng các dịch vụ cờ bạc và thông tin cờ bạc thông qua các trang web cờ bạc và/hoặc các thiết bị được kết nối không vi phạm luật áp dụng cho người dùng; người dùng cũng không vi phạm ràng buộc đối với người dùng hoặc chủ sở hữu của quốc gia mà người dùng hiện đang kết nối với trang web cờ bạc hoặc sử dụng thiết bị được kết nối Các nghĩa vụ theo hợp đồng; đồng thời không bị pháp luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng cấm nói trên;
 • Người dùng không sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, thiết bị, phần mềm, chương trình hoặc các phương pháp khác (hoặc bất kỳ điều gì thuộc tính chất đã nói ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ cờ bạc, thiết bị kết nối, phần mềm cờ bạc, trang web cờ bạc, thông tin cờ bạc hoặc các trang web cờ bạc và/hoặc các kết nối, và/hoặc hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào do thiết bị cung cấp;
 • Người dùng không đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, vu khống, nói xấu, tục tĩu, kích động, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm hoặc thô tục tới các trang web trò chơi và/hoặc thiết bị được kết nối hoặc bất kỳ người dùng nào khác, hoặc nội dung có thể cấu thành hoặc tiếp tay cho tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào khác;
 • Người dùng không phải là người quản lý, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, chi nhánh đại lý hoặc nhân viên đại lý của "8Xbet" hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó, hoặc có quan hệ họ hàng hoặc đồng hộ với bất kỳ người nào ở trên;
 • Người dùng không can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng các dịch vụ cờ bạc hoặc trang web cờ bạc, phần mềm chơi trò chơi, thiết bị được kết nối và/hoặc thông tin trò chơi hoặc bắt đầu và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, chuỗi thư từ hoặc xuất bản/truyền "thư rác" hoặc các thư hàng loạt không được yêu cầu khác;
 • Người dùng chỉ được sử dụng Dịch vụ Trò chơi với tư cách không chuyên nghiệp, nhân danh mình và rõ ràng không nhân danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức/công ty nào khác;
 • Người dùng không đại diện cho các nhà cái khác;
 • Người dùng chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Trò chơi cho các mục đích thư giãn và giải trí, theo các điều khoản này, cùng với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành;
 • Người dùng biết rằng việc sử dụng của tổ chức/công ty hoặc cho mục đích thương mại là bị cấm và khi nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ Trò chơi nào vi phạm điều này, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ ưu đãi tiền thưởng nào, hủy bỏ bất kỳ thắng và đóng các tài khoản liên quan;
 • Người dùng thừa nhận rằng thực tế là trang web có thể được hiển thị bằng ngôn ngữ chính thức của một quốc gia/khu vực tài phán không có nghĩa là chúng tôi có đại diện chính thức trong quốc gia/khu vực tài phán đó và không thể được coi là cơ sở pháp lý để sử dụng "8Xbet";
 • Người dùng tự chịu trách nhiệm xác định xem việc truy cập và/hoặc sử dụng “8Xbet” của người dùng có tuân thủ luật hiện hành trong quốc gia/khu vực tài phán của người dùng hay không và người dùng đảm bảo với chúng tôi rằng cờ bạc là hợp pháp tại lãnh thổ nơi người dùng cư trú. Khi mở tài khoản và/hoặc sử dụng “8Xbet”, người dùng phải đảm bảo rằng các hành động của người dùng là hợp pháp tại lãnh thổ mà người dùng cư trú; và
 • Người dùng đã được tư vấn pháp lý trước khi đăng ký trên “8Xbet” và/hoặc đã hỏi về tính hợp pháp của việc sử dụng các dịch vụ trò chơi trực tuyến tại quốc gia/khu vực tài phán nơi người dùng cư trú.
 • Người dùng không được ẩn địa chỉ IP hoặc sử dụng VPN để che giấu vị trí của mình.
5.1 Nếu chúng tôi biết rằng người dùng là cư dân ở một quốc gia nơi việc sử dụng “8Xbet” bị coi là bất hợp pháp, chúng tôi sẽ có quyền đóng Tài khoản Người dùng của người dùng đó và hoàn trả bất kỳ số dư còn lại nào trên tài khoản Người dùng tại thời điểm đóng tài khoản (sau khi khấu trừ bất kỳ khoản tiền thắng cược nào được được thanh toán kể từ thởi điểm khoản tiền gửi gần nhất của người dùng được thực hiện).
5.2 Trong trường hợp có nghi ngờ về thể thức phi thể thao của các trận đấu, “8Xbet” có quyền chặn đặt cược vào sự kiện thể thao trước khi có kết luận cuối cùng của một tổ chức quốc tế và tuyên bố đặt cược là không hợp lệ nếu xác định được thực tế là một trò chơi phi thể thao. Chúng tôi không có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng và kết luận cho người dùng.
5.3 Chúng tôi mở cửa cho người dùng đặt cược vào các trò chơi, sự kiện thể thao và các hoạt động cá cược khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian trên các trang web trò chơi và / hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Người dùng phải tuân thủ các quy tắc cá cược của trò chơi hoặc hoạt động cá cược cụ thể và các quy định của quy định này. Nếu có lỗi rõ ràng hoặc bên tham gia không đúng trong bất kỳ trận đấu nào, tất cả cược đặt trong trận đấu đó sẽ bị hủy. Khi hệ thống game "8Xbet" bị lỗi, "8Xbet" cũng có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả các phiếu cược không hợp lệ.
6. Đăng ký tài khoản thành viên
6.1 Để có thể đặt cược và chơi bằng tiền thật, người dùng phải gửi tiền vào Tài khoản người dùng. Việc gửi tiền có thể được thực hiện trực tuyến bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua tất cả các phương thức gửi tiền có sẵn. Tiền mặt hoặc séc không phải là phương thức gửi tiền được chấp nhận. Xin lưu ý rằng một số phương pháp có thể không khả dụng ở một số quốc gia.
6.2 Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Bất kỳ khoản thanh toán nào mà chúng tôi nhận được bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của Tài khoản Người dùng của bạn sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của Tài khoản Người dùng của bạn, theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Xin lưu ý rằng bạn phải trả bất kỳ khoản phí trao đổi nào.
6.3 Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng các thủ tục và phương tiện bổ sung để xác minh danh tính của người dùng (KYC) khi thực hiện gửi tiền vào Tài khoản người dùng và đóng Tài khoản người dùng nếu người dùng không gửi các tài liệu, chứng từ này cho chúng tôi hoặc các các tài liệu, chứng từ của người dùng cung cấp được xác định là giả/bất hợp pháp.
6.4 Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm về nguồn tiền dựa trên từng trường hợp cụ thể và đóng Tài khoản nếu bạn không gửi các tài liệu này cho chúng tôi các các tài liệu hoặc tài liệu của người dùng cung cấp được xác định là giả/bất hợp pháp.
6.5 Chúng tôi không cấp bất kỳ khoản tín dụng nào cho việc sử dụng các dịch vụ trò chơi.
6.6 Bằng cách gửi tiền, người dùng xác nhận rằng tất cả các khoản tiền đã gửi hợp pháp thuộc về người dùng và rằng số tiền đó không được lấy hoặc có được từ bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào, được cho phép và người dùng sẽ không cố gắng từ chối chúng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra sự thanh toán hoàn lại bởi bên thứ ba, để tránh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
6.7 Để phòng chống rửa tiền, tiền gửi phải được đặt cược ít nhất một vòng cược trước khi có thể rút tiền. Xin lưu ý rằng nếu yêu cầu vòng cược được đưa ra, yêu cầu vòng cược cần được tôn trọng trước khi yêu cầu rút tiền.
6.8 Chúng tôi không cho phép gửi tiền của bên thứ 3 (bởi bạn bè, người thân, đối tác, vợ hoặc chồng). Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện từ Tài khoản/hệ thống hoặc thẻ tín dụng được đăng ký trên chủ Tài khoản Người dùng có liên quan. Nếu các khoản tiền gửi của bên thứ 3 được phát hiện, tất cả tiền thắng cược sẽ bị tịch thu và được gửi lại cho chúng tôi, đồng thời tiền gửi sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của một Tài khoản/thẻ tín dụng. Nếu chuyển khoản ngân hàng yêu cầu một khoản phí trong khi trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp thì người nhận sẽ chịu phí thanh toán này.
6.9 Chúng tôi có quyền yêu cầu người dùng cung cấp cho chúng tôi nguồn tiền khi người dùng thực hiện/đã gửi một số tiền lớn hơn 500.000 USD (năm trăm nghìn đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của Tài khoản Người dùng).
7. Rút tiền
7.1 Tất cả việc rút tiền phải được thực hiện thông qua cùng một phương thức thanh toán và chi tiết thanh toán do người dùng đã chọn khi gửi tiền, trừ khi chúng tôi không thể làm như vậy hoặc có quyết định khác. Đây là quyết định của chúng tôi. Nếu người dùng đã gửi tiền bằng nhiều phương thức thanh toán, chúng tôi có quyền chia nhỏ khoản tiền rút của người dùng theo các phương thức thanh toán đó và xử lý từng phần thông qua phương thức thanh toán tương ứng và phù hợp với các chính sách và quy định về chống rửa tiền.
7.2 Người dùng đồng ý rằng tất cả các khoản tiền gửi/rút tiền được thực hiện đến/từ tài khoản của mình được chuyển đến/từ/các tài khoản ngân hàng, các thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, ví hoặc bất kỳ tùy chọn thanh toán nào khác có sẵn tại quốc gia của người dùng, chỉ thuộc về người dùng và đang đúng tên của người dùng. Nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền nào từ Tài khoản Người dùng,/ các tài khoản ngân hàng,/các thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng, ví hoặc bất kỳ tùy chọn thanh toán nào khác không thuộc về (chỉ) người dùng. Điều này nhằm ngăn chặn việc chúng tôi chuyển tiền cho những người chưa được chúng tôi xác định danh tính hợp lệ, phù hợp với các chính sách và quy định về chống rửa tiền.
8. Đăng ký mở tài khoản cá cược và thành viên
8.1 Để tham gia đánh bạc và sử dụng các dịch vụ cờ bạc thông qua "8Xbet", người dùng phải mở Tài khoản Người dùng bằng cách hoàn thành việc đăng ký mở tài khoản và đăng ký thành viên ("Đơn đăng ký thành viên") theo các thủ tục được mô tả trên trang web cờ bạc.
8.2 Người dùng tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp bởi người dùng trong quá trình đăng ký và đăng ký thành viên, bao gồm tên của người dùng ("tên"), nguồn tiền (bao gồm số tài khoản ngân hàng và số thẻ liên quan) và địa chỉ cư trú được điền vào tư cách thành viên ứng dụng, là ở tất cả các khía cạnh là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ.
8.3 "8Xbet" sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để giữ bí mật thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người dùng và thông tin cá cược, trừ khi luật, quy định, quy tắc, tòa án hoặc cơ quan giám sát hoặc bất kỳ lệnh hoặc quyết định nào có liên quan của cơ quan quản lý trò chơi hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc yêu cầu tiết lộ trong quy định này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và quyết toán và các tổ chức tài chính của chúng tôi trong phạm vi được yêu cầu để hoàn thành các thủ tục thanh toán cho Dịch vụ Trò chơi do các trang web trò chơi cung cấp.
8.4 Người dùng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng và kết nối của người dùng với trang web trò chơi và thông tin trò chơi có trong đó, tải xuống và cài đặt phần mềm trò chơi cũng như/hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ trò chơi không bị cấm theo luật áp dụng cho người dùng.
8.5 Để xác minh đơn đăng ký thành viên của người dùng, chúng tôi cũng cần người dùng cung cấp bằng chứng về danh tính và tuổi (chẳng hạn như CMND/CCCD hợp lệ có ảnh và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin ban đầu cụ thể do người dùng cung cấp, chúng tôi phải được thông báo kịp thời. Để xác nhận tên và địa chỉ của người dùng, "8Xbet" có quyền xác nhận tên và địa chỉ của người dùng qua thư điện tử. "8Xbet" cũng có thể quyết định sử dụng các biện pháp bảo mật khác để xác minh bất kỳ thông tin nào do người dùng cung cấp. Người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện, có nghĩa là đồng thời đồng ý để "8Xbet" kết nối, sử dụng, xử lý và lưu trữ bất kỳ kết quả xác minh danh tính hoặc xác minh nào của người dùng.
8.6 Chúng tôi hoàn toàn có quyền tuyệt đối từ chối đơn đăng ký thành viên của người dùng vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về trang web sao lưu chính thức của "8Xbet" được xuất bản bởi sự trợ giúp tức thì trực tuyến.. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do thành viên đăng nhập vào bất kỳ trang web nào khác giống như "8Xbet". Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng trực tuyến của chúng tôi.
8.7 Người dùng chỉ có thể mở một tài khoản tại "8Xbet". Nếu chúng tôi nhận thấy rằng người dùng đã mở nhiều tài khoản tại "8Xbet", chúng tôi có quyền quyết định theo quyết định của riêng mình về việc coi tất cả các tài khoản của người dùng trong "8Xbet" là một tài khoản tổng hợp, hủy các tài khoản thừa hoặc chấm dứt điều này thỏa thuận với người dùng.
9. Gian lận
9.1 “8Xbet” bảo lưu quyền tiến hành điều tra trong các trường hợp sau:
i. Đăng ký trùng lặp nhằm phá vỡ các hạn chế do “8Xbet” áp đặt;
ii. Vi phạm các điều khoản này;
iii. Mọi hình thức hoạt động gian lận do bạn hoặc bất kỳ ai khác thay mặt bạn thực hiện hoặc thông đồng với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • hoàn lại tiền hoặc gian lận
 • bất kỳ hành động nào mà người dùng đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện mà có thể được coi là bất hợp pháp một cách hợp lý trong bất kỳ quốc gia/khu vực tài phán hiện hành nào, được thực hiện một cách cố ý hoặc với ý định lừa dối và/hoặc phá vỡ các ràng buộc đặt ra trong luật bất kể hành động này hay nỗ lực cuối cùng gây ra mất mát hoặc thiệt hại cho Tài khoản Người dùng
iv. Khi người dùng đặt cược mà người dùng đã có thông tin về kết quả của sự kiện đó;
v. Người dùng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một sự kiện do họ tham gia trực tiếp vào trận đấu (vận động viên thể thao, huấn luyện viên, trọng tài, v.v.) hoặc vì chính bản thân bạn/anh ta/cô ta thay mặt cho những người tham gia
vi. Sự đặt cược được đặt bởi một nhóm người dùng hoạt động phối hợp (như một tổ chức) để vượt quá giới hạn do nhà cái đặt ra, cũng như thông đồng với những người khác để đạt được lợi thế không công bằng thông qua các chương trình tiền thưởng hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác được cung cấp bởi "8Xbet"
vii. Người dùng bị nghi ngờ sử dụng phần mềm hoặc phần cứng đặc biệt tạo điều kiện cho cá cược tự động, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng trục trặc, lỗi hoặc lỗi trong phần mềm của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (bao gồm cả trò chơi); việc bạn sử dụng thiết bị và chương trình giả mạo hoặc hệ thống phân tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm cho phép bạn đặt cược mà không cần sự can thiệp của con người (ví dụ: robot), v.v.;
viii. Các phương tiện không công bằng dưới bất kỳ hình thức nào đã được sử dụng để lấy thông tin hoặc phá vỡ các hạn chế do “8Xbet” đặt ra.
9.2 Trong trường hợp kết quả của cuộc điều tra nói trên chỉ ra rằng người dùng đã tham gia vào hành vi gian lận và/hoặc không trung thực hoặc hành vi phạm tội, "8Xbet" có quyền tìm kiếm các biện pháp trừng phạt theo hợp đồng và hình sự đối với người dùng và thực hiện các báo cáo đó khi cần thiết cho các cơ quan chức năng.
9.3 Ngoài ra, "8Xbet" có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi cho là công bằng và hợp lý, bao gồm cả việc khóa (đóng) tài khoản (bao gồm bất kỳ Tài khoản Người dùng trùng lặp nào), điều này có thể kéo theo, tất cả tiền thưởng, cược miễn phí và tiền thắng cược nhận được từ các khoản tiền thưởng đó và các đặt cược miễn phí khi sử dụng Tài khoản Người dùng trùng lặp trở nên vô hiệu và bị mất và/hoặc để hủy bỏ tất cả tiền thắng cược và hoàn trả số dư của Tài khoản Người dùng khi bắt đầu điều tra (trừ đi mọi khoản tiền thắng cược bị hủy) được thực hiện từ Tài khoản Người dùng chính và trùng lặp. “8Xbet” cũng có quyền hoàn trả bất kỳ số tiền nào còn nợ chúng tôi liên quan đến Tài khoản Người dùng trùng lặp nói trên, trực tiếp từ bất kỳ tài khoản nào của bạn (bao gồm bất kỳ Tài khoản Người dùng trùng lặp nào khác);
9.4 Theo quyết định riêng của mình (trong trường hợp ngoại lệ), "8Xbet" có thể quyết định cho phép tiếp tục sử dụng tài khoản chính và công nhận tài khoản đó là hợp lệ, trong khi tất cả các cược do bạn đặt từ tài khoản trùng lặp sẽ bị vô hiệu, (các tài khoản trùng lặp ) sẽ bị chặn và/hoặc hủy bỏ theo quyết định của "8Xbet" (quyết định được đưa ra cho từng trường hợp cụ thể, tùy theo mức độ vi phạm)
9.5 Chúng tôi có quyền giữ lại khoản thanh toán đối với bạn khi người dùng bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gian lận, không trung thực hoặc tội phạm.
9.6 Người dùng sẽ bồi thường và có trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi, theo yêu cầu, tất cả các chi phí, lệ phí hoặc tổn thất mà chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận và mất danh tiếng) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành động gian lận, không trung thực hoặc tội phạm của bạn.
10. Đặt cược và chấp nhận cược
Chúng tôi sẵn sàng cho người dùng đặt cược vào các trò chơi, sự kiện thể thao và các hoạt động cờ bạc khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian trên các trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị được kết nối. Người dùng phải tuân theo các quy tắc đặt cược của trò chơi hoặc hoạt động cá cược cụ thể và các quy định của quy chế này. Nếu có một lỗi rõ ràng hoặc một người tham gia sai trong bất kỳ trò chơi nào, tất cả các cược trong trò chơi đó sẽ bị hủy. Khi hệ thống chơi "8Xbet" bị lỗi, "8Xbet" cũng có quyền tuyên bố bất kỳ hoặc tất cả các cược không hợp lệ.
Mặc dù có thể có các điều khoản khác trong quy định này, nhưng "8Xbet" có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần đặt cược của người dùng vì bất kỳ lý do gì.
Chúng tôi chỉ chấp nhận người dùng đặt cược qua Internet và/hoặc các thiết bị được kết nối theo quy định này. Các hình thức cá cược khác (thư, email, fax, v.v.) sẽ không được chấp nhận. Ngay cả khi chúng tôi nhận các hình thức cá cược khác, bất kể kết quả cuối cùng của thị trường cá cược, nó sẽ được coi là không hợp lệ.
"8Xbet" có quyền hủy bỏ hoặc từ chối các cược được thực hiện bằng các phương tiện lừa đảo bị nghi ngờ như tấn công, thao túng, v.v. để phá vỡ hệ điều hành. Bất kỳ cược bất thường nào cũng sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo. Bằng văn bản này, tuyên bố rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm (robot) trong các dịch vụ cá cược trực tuyến bị nghiêm cấm và bất kỳ cá cược nào cố gắng hoặc sử dụng phương pháp này sẽ bị hủy bỏ và các tài khoản liên quan sẽ bị đóng ngay lập tức.
Theo các quy định khác của quy chế này, nếu người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu và có đủ số dư trong tài khoản, người dùng có thể đặt mã cược một cách hiệu quả.
Người dùng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng nội dung sau (hoặc sự kết hợp của chúng) (bất kể việc sử dụng sau đây có được phép hay không):
 • Tên người dùng; và/hoặc số Tài khoản Người dùng; và/hoặc tên người dùng và mật khẩu.
 • Người dùng có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các chi tiết cá cược của họ. Theo các quy định khác của quy định này, khi người dùng đặt cược và chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi chấp nhận đặt cược của người dùng, đó là xác nhận cuối cùng về đặt cược của người dùng; người dùng không thể hủy, rút tiền đặt cược hoặc thay đổi các chi tiết của đặt cược.
 • Tất cả các đặt cược được ghi lại trong cơ sở dữ liệu hồ sơ giao dịch. Hồ sơ giao dịch của "8Xbet" là xác nhận cuối cùng của tất cả các giao dịch và thông tin liên quan đến cá cược.
 • Tuân theo các quy định khác của quy định này, khi mã giao dịch xuất hiện trên màn hình của người dùng và hiển thị hiệu quả trong lịch sử giao dịch của người dùng, đặt cược được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi "8Xbet"
 • Không được phép đặt cược sau khi trận đấu bắt đầu và/hoặc khi kết quả của trò chơi được biết. Nếu trò chơi bắt đầu và/hoặc người dùng đã biết kết quả của trò chơi khi đặt cược, người dùng vẫn đặt cược do nhầm lẫn, "8Xbet" có quyền từ chối đặt cược của người dùng hoặc tuyên bố đặt cược không hợp lệ mà không cần thông báo cho người sử dụng; "8Xbet" có quyền quyết định chấp nhận toàn bộ hoặc một phần các vé cược như vậy. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không loại trừ cược "trong trận" hoặc cược "hiệp một".
 • Thời gian bắt đầu được thông báo trên trang web cá cược chỉ mang tính chất tham khảo thông tin. Nếu "8Xbet" vô tình chấp nhận cược sau khi trận đấu bắt đầu vì bất kỳ lý do gì, "8Xbet" có quyền hủy bỏ và tuyên bố các cược đó không hợp lệ.
 • Trừ khi các quy tắc cụ thể của trò chơi và trò chơi có quy định khác, vì mục đích cờ bạc, kết quả của trò chơi hoặc trò chơi được mở để đặt cược sẽ được xác định vào ngày trò chơi hoặc trò chơi thực sự kết thúc. "8Xbet" không nhận ra bất kỳ yêu cầu tiếp theo nào có thể dẫn đến đảo ngược kết quả ở trên và khoản thanh toán ban đầu vẫn có giá trị.
 • Nếu địa điểm tổ chức sự kiện thể thao thay đổi, tất cả các cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị vô hiệu.
 • Người chiến thắng của cuộc thi hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày mà cuộc thi hoặc trò chơi nói trên thực sự kết thúc theo các quy tắc đặt cược.
 • Đối với mục đích cờ bạc, "8Xbet" không công nhận bất kỳ trận đấu bị hoãn, cuộc biểu tình hoặc kết quả bị lật ngược nào.
 • Nếu người dùng đặt cược tích lũy bao gồm các tùy chọn không tham gia hoặc các tùy chọn không hợp lệ, khoản thanh toán sẽ được thanh toán trên cơ sở các tùy chọn hợp lệ còn lại.
 • Người dùng thừa nhận rằng tất cả tỷ lệ cược, chỉ số và điểm chấp có thể biến động mà không cần thông báo. Tỷ lệ cược, chỉ số và tỷ lệ chấp trên chỉ được xác định khi đặt cược của người dùng được chúng tôi chấp nhận.
 • Nếu một lỗi rõ ràng hoặc lỗi hệ thống khiến tỷ lệ cá cược, chỉ số hoặc điểm chấp của người dùng không chính xác, thì đặt cược của người dùng hoặc một phần của cược tích lũy không hợp lệ. Nếu lỗi hoặc trục trặc được sửa chữa kịp thời, "8Xbet" có quyền quyết định độc lập (nhưng không bắt buộc) để thực hiện những nỗ lực hợp lý liên hệ với người dùng và cho phép người dùng đặt cược lại với tỷ lệ cược, chỉ số và chấp chính xác.
 • Chúng tôi không chấp nhận người dùng đặt nhiều cược vào cùng một sự kiện cùng một lúc.
 • Đối với bất kỳ cá cược và giao dịch liên quan nào, "8Xbet" có quyết định cuối cùng và quyết định của chúng tôi là cuối cùng và cuối cùng.
11. Cá cược có trách nhiệm
Các vấn đề cờ bạc có liên quan đến sức khỏe tâm thần kém và có thể biểu hiện bằng chứng trầm cảm, lo lắng và ý định tự tử. Chúng cũng có ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ trong gia đình, công việc, kết quả học tập và có thể dẫn đến phá sản hoặc phạm tội.
Cờ bạc nên là một trò tiêu khiển giải trí và không phải là một cách để kiếm tiền.
Thật không may, trong một số trường hợp, lạm dụng cờ bạc có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Chúng tôi chăm sóc khách hàng và cố gắng hết sức để cung cấp một dịch vụ an toàn và đáng tin cậy mà khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng mà không có bất kỳ hậu quả thiệt hại nào.
Công ty chúng tôi không cho phép đánh bạc ở độ tuổi vị thành niên (đối với người dưới 18 tuổi).
Chúng tôi không quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình cho trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương về tinh thần.
Chúng tôi đảm bảo rằng các hoạt động quảng cáo, tài trợ và tiếp thị của chúng tôi không chứa bất kỳ thông tin nào nhằm thu hút những người chưa đủ tuổi đến với Dịch vụ. Nếu bạn chia sẻ máy tính của mình với những người chưa đủ tuổi, bạn nên đảm bảo rằng họ không có quyền truy cập vào tên người dùng, mật khẩu và chi tiết ngân hàng. Có sẵn phần mềm để hạn chế quyền truy cập vào cờ bạc, ví dụ như NetNanny và Cyber Patrol. Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra để xác định độ tuổi của khách hàng để đảm bảo rằng tất cả người chơi của chúng tôi đã đủ tuổi hợp pháp.
 • Trong một số trường hợp, sự kiểm tra của chúng tôi không thể xác nhận tuổi của khách hàng và chúng tôi yêu cầu thêm thông tin để xác nhận rằng người chơi đã đủ tuổi hợp pháp.
 • Tài khoản cá nhân khả dụng có thể bị giới hạn và số dư bị đóng băng cho đến khi chúng tôi nhận được thông tin cần thiết và việc bạn đã đủ tuổi hợp pháp sẽ được xác nhận một cách rõ ràng.
 • Độ tuổi hợp pháp để cá cược và cờ bạc được quy định bởi luật pháp của quốc gia của bạn và thường là từ đủ 18 tuổi.
 • Khách hàng của chúng tôi nên hiểu rằng chính bản thân họ là người bảo đảm cho việc đăng ký hợp pháp của họ.
Các chiến dịch quảng cáo và bài quảng cáo của chúng tôi không gây hiểu lầm cho khách hàng hoặc xuyên tạc các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Khách hàng được thông báo về cơ hội thắng và những rủi ro có thể xảy ra. Các dịch vụ được cung cấp để thanh toán, không khuyến khích chi tiêu quá mức. Để kiểm tra mức độ nghiện cờ bạc của bạn, vui lòng trả lời “Có” hoặc “Không” cho các câu hỏi dưới đây:
 • Chi tiêu của bạn có nằm ngoài tầm kiểm soát không?
 • Bạn có thường vay tiền hoặc ăn cắp để tiếp tục đánh bạc không?
 • Gần đây bạn có ít dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu của mình không?
 • Có ý kiến của những người khác về hoạt động của bạn trên các Dịch vụ cờ bạc bắt đầu khiến bạn khó chịu không?
 • Bạn có mất hứng thú với sở thích hoặc các hoạt động giải trí thông thường của mình không?
 • Bạn có đang cảm thấy chán nản hoặc thậm chí đôi khi nghĩ đến việc tự tử vì thua không?
 • Bạn đã bao giờ nói dối để che đậy lượng thời gian hoặc tiền bạc mà bạn đã dành cho cờ bạc chưa?
Nếu bạn trả lời “Có” cho hầu hết các câu hỏi ở trên, thì có khả năng là bạn có vấn đề về cờ bạc.
Không bao giờ là quá muộn để thừa nhận rằng bạn mắc chứng nghiện và giải quyết nó. Chúng tôi coi trọng khách hàng của mình và chắc chắn sẽ không bao giờ góp phần vào vấn đề bạn đang gặp phải. Vui lòng đọc những lời khuyên sau đây để giúp bạn giảm nguy cơ phát triển chứng nghiện cờ bạc:
 • Không coi cờ bạc là nguồn thu nhập chính của bạn.
 • Đặt giới hạn số tiền và thời gian bạn muốn chi tiêu và không vượt quá giới hạn bạn đặt ra. Chỉ đánh bạc với số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để thua.
 • Tránh bị cám dỗ để theo đuổi các khoản lỗ của bạn.
 • Không đánh bạc nếu bạn đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy, hoặc đang cảm thấy chán nản.
Đối với những khách hàng muốn đặt giới hạn cho việc đánh bạc của họ, chúng tôi cung cấp chính sách tự loại trừ tự nguyện, cho phép bạn đóng Tài khoản của mình hoặc hạn chế các hoạt động cờ bạc của bạn trên Dịch vụ trong thời gian lên đến 1 (một) năm. Khi Tài khoản của bạn đã được tự loại trừ, nó sẽ bị đóng cho đến khi hết thời hạn đã chọn. Khi hết thời hạn tự loại trừ, bạn sẽ có thể bắt đầu lại việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng.
Nếu bạn muốn đặt giới hạn cho hoạt động trực tuyến của mình, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi có thể giới hạn số tiền đặt cược tối đa của bạn. Bạn có thể sửa đổi những số tiền này bất kỳ lúc nào nhưng mọi thay đổi sẽ chỉ được thực hiện trong 24 giờ sau lần cập nhật cuối cùng.
Trong thời gian tự loại trừ, bạn không được cố gắng mở Tài khoản mới và bạn phải chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm tài chính và sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn tiếp tục đánh bạc hoặc sử dụng Tài khoản mới với Dịch vụ dưới một tên khác hoặc địa chỉ khác. Trong những trường hợp đặc biệt, tài khoản của khách hàng có thể được bỏ chặn trước khi hết thời gian tự loại trừ.
12. Chuyển giao quyền và nhiệm vụ
12.1 Nên hiểu thực tế rằng Tài khoản người dùng là cá nhân đối với người dùng cụ thể đó, theo đó người dùng đã được xác định, và phương thức thanh toán bất kỳ khoản tiền thắng cược nào cũng được kết nối với chính người dùng đó, để tránh hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các tội phạm khác, người dùng không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao hoặc mã hóa theo bất kỳ cách nào trong bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của họ theo các điều khoản này.
12.2 Trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của mình theo các điều khoản này, người chơi sẽ tước bỏ tất cả các quyền của mình theo các điều khoản này đối với chúng tôi. Trong trường hợp theo luật hoặc theo quyết định của tòa án, việc chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ của người dùng được coi là hợp pháp, tất cả việc rút tiền sẽ được thực hiện thông qua cùng một phương thức thanh toán và chi tiết thanh toán do người dùng chọn khi gửi tiền, để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định về chống rửa tiền.
13. Ngôn ngữ
Các điều khoản này được viết bằng tiếng Anh và bất kỳ cách giải thích nào về chúng sẽ dựa trên phiên bản tiếng Anh. Phiên bản tiếng Anh sẽ luôn được ưu tiên trong trường hợp các điều khoản này hoặc các tài liệu liên quan khác được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
14. Luật điều chỉnh
Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi Luật của Curaçao và các bên liên quan đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Curaçao